top of page
תמונה של ספרי לימוד פתוחים

קורסים המקנים
פטור מ-1 נק"ז

ספרדית למתחילים פטור מנ"ז בקורס נלמד את בסיס השפה, נקבל כלים להבין את הסביבה דוברת הספרדית נלמד לחבר מפשטים שיהוו את הבסיס לניהול שיחה, נלמד לקרוא טקסטים ולכתוב ברמה היוםיומית. לפרטים והרשמה לחצו כאן
שפת הסימנים פטור מנ"ז בקורס נלמד את הבסיס של שפת הסימנים נקבל כלים להבנת השפה ודובריה ונחבר משפטים המהווים את הבסיס לניהול סימון שוטף בשפה. נלמד לצפות בחרשים מסמנים ולהבין אותם. השיעורים מתנהלים ללא שימוש בקול כדי להתחבר לערוץ למידה ויזואלי. לפרצים והרשמה לחצו כאן
קורס פייתון פטור מנ"ז. פייתון היא שפת תכנות נגישה ושימושית פופולארית בתעשייה ומושלת למתחילים. קורס זה מעניק שליטה במושגי היסוד בתכנון ופייתון ויכולות כתיבה המהוות צעד ראשון במסע להפוך למפתח מן המניין. לפרטים והרשמה לחצו כאן.
קורס ספרדית למתקדמים פטור מנ"ז. קורס המשך לקורס ספרדית למתחילים. בקורס תלמדו להתבטא בלשון עבר כמו כן תכירו היבטים מההיסטוריה הלטינו אמריקאית ואת הדמויות המרכזיות של עולם התרבות הלטינית. לפרטים והרשמה לחצו כאן
קורס אנגלית עסקית פטור מנ"ז. הקורס מתמקד בפיתוח יכולת תקשורת לסיטואציה חיוניות כגון ניהול שיחה קולחת איך להציג את עצמך בסביבה עסקית נטוורקינג וקידום שיתופי פעולה ושיפור יכולת הכתיבה בסביבת עבודה בינלאומית. לפרטים והרשמה לחצו כאן
קורס איטלקית למתחילים פטור מנ"ז. בשיעורים ילמדו הסטודנטים את יסודות השפה. בכל שיעור נלמד דקדוק תחביר ותרבות איטלקית ונקרא יחד טקסט שיהווה בסיס להעשרת אוצר המילים ולתרגול שיחה במגוון סיטואציות. לפרטים והרשמה לחצו כאן
bottom of page