top of page
תמונה של סטודנטים שמחים שמחזיקים את ידיהם באוויר

BISchool הינו מערך הקורסים מבית היוצר של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן.

מטרת BISchool לספק מגוון קורסי עזר והעשרה בתחומים שונים על-מנת להקנות כלים פרקטיים במקביל ללימודים האקדמיים. 

bottom of page