top of page

קורס הכשרת דירקטורים

לומדים מהבית: קורס מקוון

קורס להכשרת דירקטורים המועבר על ידי ביראד-לימודי תעודה מתקדמים בר-אילן​

להלן רשימת הנושאים המרכזיים המועברים במסגרת הקורס:

נושאים ניהוליים

• קבלת החלטות

• סוגיות מעשיות בעבודת הדירקטוריון

• סימולציות ישיבת דירקטוריון

• תכנית עסקית בראי הדירקטור

• ארגז כלים לדירקטור

נושאים משפטיים

• מבנה חברה ותפקיד הדירקטור , עקרונות יסוד סוגי תאגידים - מנהליים, פרטיים ופונקציונאליים, החברה הממשלתית לעומת החברה העסקית, האישיות הנפרדת, שלילת מסך ההתאגדות, ממשל תאגידי – היבטים במשפט תאגידי, קביעת סמכויות שיפוטיות וענייניות בהתקשרויות תאגידיות.

• מעמדו של הדירקטוריון בארגון - משולש הכוחות.

• האורגנים בחברה, סמכויות ועירובן, מערכת היחסים בין האורגנים, ועדות הדירקטוריון והבקרה הפנימית - ועדות הדירקטוריון - היחסים בין הוועדות לדירקטוריון, ועדת ביקורת – מהותה, הרכבה, סמכויותיה ודרך פעילותה, מנגנוני הבקרה הפנימיים,

• ביקורת פנים בתאגידים מנהליים, מבקר הפנים מהות סטטוטורית ופונקציונאלית .

• דירקטורים על חלוקת השליטה והניהול - עסקאות עם נושאי משרה ובעלי עניין ביקורת תאגידית ורגולטיבית ביקורת פנימית.

• אחראיות דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים במשפט העבודה - חובות אמון וזהירות וההגנות, אתיקה בעסקים, אחראיות נושאי משרה בתאגידים במשפט העבודה

 

נושאים חשבונאים, שוק ההון, ניהול סיכונים

• דו"ח הדירקטוריון וסקירת עסקי תאגיד

• ניתוח הדו"ח על תזרימי מזומנים

• דו"ח על תזרים מזומנים ביאורים ופירוטים לדו

• תזרים מפעילות השקעה, מימון, פעולות שוטפות

• ניתוח אסטרטגי של דו "ח תזרים

• דו"ח תזרים בחשבונאות –IFRS

• מבוא להערכת שווי חברות

• שוק ההון

• ניהול סיכונים

דרישות קדם קבלה לקורס:

סטודנטים לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה

סטודנטים לתואר שני 

חובת נוכחות של 80%

לזכאים תוענק תעודה של ביראד לימודי תעודה מתקדמים בר-אילן

כמות מפגשים: 12

משך כל מפגש: 5 שע"א

מיקום: קורס מקוון

יום ראשון, 11.04.21, 17:00-21:00

הקורס יועבר בזום

1,300 ש"ח סטודנט משלם דמי רווחה באוני' בר-אילן

1,550 ש"ח סטודנט או בוגר

1,600 ש"ח אורח

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

* בהשארת פרטים הינך מאשר קבלת דיוור ועדכונים  לכתובת המייל

תודה רבה

מנהל התוכנית: לוריא קותי

מנהל התוכנית ללימודי מנהל עסקים בשוק תחרותי והתוכנית להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בביראד.  

 

 מוסמך לתואר שני במנהל עסקים וכשלזכותו נזקפות כ-28 שנים כמרצה, הוא עומד בראש קבוצת "ניהולית אחזקות והשקעות בע"מ", קבוצת חברות ייעוץ וניהול אסטרטגי, שיווקי וארגוני והדרכת מנהלים ועובדים בתחום בארגונים ציבוריים, עסקים וחברות מובילות בישראל. מר לוריא כיהן בעבר כדירקטור במספר חברות פרטיות וציבוריות וכיום משמש יועץ ומרצה מקצועי לדירקטוריונים של חברות ועסקים פרטיים וחברות מוניציפאליות.

לוגו של ביראד לימודי תעודה מתקדמים
bottom of page